کتاب سیمای زن در فرهنگ و ادب آذربایجان

کتاب سیمای زن در فرهنگ و ادب آذربایجان

در انبار

  • 📗 عنوان کتاب: سیمای زن در فرهنگ و ادب آذربایجان
  • 📝 موضوع: زنان شاعر، زنان در ادبیات
  • 📄 تعداد صفحه: ۲۳٦ صفحه
  • 📚 قطع: رقعی
  • 🗣 زبان كتاب: فارسی

48,000 تومان